Yatırım için dükka alırken alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Admin

Yönetici
Yönetici
Admin
#1
İnsanlar hayatlarının bazı dönemlerini çalışarak geçirirler ve bu çalışma sonucunda elde ettikleri gelirlerin değerlerini korumaya ya da katlamaya çalışırlar. Bu noktada tercih edilen alanlardan biri de emlak edinimidir. Kişi uygun gördüğü bir emlağı satın alır ve bu emlağı kiraya vererek ya da değerlenince satarak kazanç sağlar. Emlak kiralama için bazı hususlara dikkat edilirse amaca ulaşma kolaylaşır.

Fiziki Faktörler

Dükkân iş için kullanılacağı zaman dükkânın iç alanında bazı özellikler aranır. Aranan bu özellikler hem dükkânı kullanacak kiracı için hem de müşteriler için çekici olmalıdır. Bu özelliklerden ilki genişliktir. Dükkân kiralamak isteyen kişiler genellikle geniş olanları tercih etmektedirler. Yapılacak işe göre dükkâna yerleştirilecek eşyalar rahat kullanılabilir olmalıdır. Müşteri tarafından bakıldığında da geniş ve tavanı yüksek dükkânların daha ferah olduğu düşünülür ve bu sebepten tercih edilir.

Bir başka faktör depodur. Dükkânı işletecek kişi almış olduğu ürünlerin fazlasını ya da dükkânda lazım olabilecek eşyaları yakınında ister. Yani ihtiyaç duyulduğunda kısa sürede ulaşılabilecek yerde olmasını ister. Bu sebepten dükkân seçimlerinde göz ardı edilmeyen bir faktördür. Bir başka ve müşteri çekmede oldukça önemli bir role sahip olan faktör ise vitrindir. Satışı yapılan şeyin vitrinde sergilenerek insanların görsel alanlarının uyarıldığı düşünüldüğünde önemli bir faktördür. Yine vitrin seçiminde vitrinin olabildiğince geniş olması tercih edilir. Bu sayede daha fazla ürün sergilenebilir ve dikkat çekilebilir.

Çevresel Faktörler

Çevre ile ilgili ölçüt daha çok dükkânın konumuyla ilgilidir. İnsanlar kiralama için karar verirken şu üç önemli faktörü göz önünde bulundurmaktadırlar: insan ve araç, sosyoekonomik durum ve ön boşluk. İnsan ve araç faktörü müşteri odaklı bir maddedir. İnsanların ve araçların çok fazla bulunduğu sık ziyaret edilen alanlarda bulunan dükkânlar müşteriyi çekme potansiyeline sahiptir. Uygun vitrin düzenlemeleriyle daha da etkili hale getirilebilen bir maddedir.

Sosyoekonomik durum da yine insanlarla ilgilidir. Dükkânın bulunduğu semtte insanların ekonomik durumları iyi ise dükkân sahibinden fazla alışveriş yapabilir ve satıcının gelirini artırabilirler. Ön boşluk ise dükkânın ön alanında kiracı için mesafe kalması durumudur. Yoldan geçen insanları rahatsız etmeyecek şekilde satışı yapılan ürünü sergilemeye olanak sağlaması önemli bir artıdır.