YATIRIM BANKASI İTİBARI VE HALKAARZ SONRASI FAALİYET PERFORMANSI: İMKB UYGULAMASI

#1
YATIRIM BANKASI İTİBARI VE HALKAARZ SONRASI FAALİYET PERFORMANSI:
İMKB UYGULAMASI

Bu makale, yatırım bankası ve yatırım bankacılığı faaliyeti yürüten aracı kurum itibar etkisini, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki halka arzlar için konu alan bir çalışmadır. Makale, yatırım bankası itibar etkisini halka arzlardaki yatırım performansı üzerinden ortaya koyan araştırmalardan farklı olarak, yatırım bankası itibarı ile halka arz sonrası faaliyet performansı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla; çeşitli faaliyet performans ölçümleri kullanılarak, yüksek itibara sahipyatırım bankaları ile düşük itibara sahip yatırım bankalarının halka arza taşıdıkları
işletmelerin arz sonrası faaliyet performansları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, yatırımcıların halka arzlarda yatırım bankası itibarına karşı beklentileri analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, yatırım bankası itibarının halka arz sonrası faaliyet performansı üzerinde herhangi bir etki taşımadığını göstermektedir.