Türkiye’de Para Politikası Uygulamalarında İzlenen Nihai Amaçlar

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
Türkiye’de Para Politikası Uygulamalarında İzlenen Nihai Amaçlar

Bu çalışmada, Ocak 1989-Nisan 1998 döneminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikası uygulamalarında esas aldığı nihai amaçlar ve bunların her birine verdiği nispi önem derecesi istatistiksel olarak araştırılmaktadır. Bu doğrultuda, ilk olarak, Merkez Bankası için bir politika tepki fonksiyonu oluşturulmuştur. Tepki fonksiyonu üzerinde Granger nedensellik testi uygulanarak izlenen nihai amaçlar saptanmıştır. Bunu takiben varyans ayrıştırımı yapılarak her bir nihai amaca atfedilen önem belirlenmiştir. Granger nedensellik testi ve varyans ayrıştırımı sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası uygulamalarında, nispi önem sırasıyla, döviz kuru, fiyat ve para arzı değişkenlerinin istikrarını amaçlamıştır