TÜRKİYE’DE ÖDEYEMEME RİSKİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
TÜRKİYE’DE ÖDEYEMEME RİSKİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM


Çalışma ödeyememe riskini hesaplamayı amaçlamaktadır. İMKB verilerinden yararlanılan bu çalışmada, İMKB kotundaki finans-dışı sektörlerde yer alan firmaların bilanço ve gelir tablolarından elde edilen bir veri tabanı kullanılarak, panel probit yöntemleriyle ampirik ödeyememe riski skorlama modelleri elde edilecektir. Daha sonra bu skorlama modelleri, şirketlerin ödeyememe riski analizinde kullanılacak ve Z-Skor ve O-Skor modelleriyle karşılaştırılacaktır.

Kaynak : Borsa İstanbul