TÜRKİYE’DE İPOTEKLİ KONUT KREDİ RİSKİNİN YÖNETİM

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
TÜRKİYE’DE İPOTEKLİ KONUT KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİ: ÇİFT ENDEKSLİ KREDİLER ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?


Türkiye’de son zamanlarda piyasa tabanlı bir konut finansman sistemi arayışları mevcuttur. Bu çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kullanılan ipotekli konut kredileri araştırılmış ve Türkiye için hem kredi veren finansal kurumların hem de kredi kullanan kişilerin maruz kalabilecekleri riskleri minimize eden bir ipotekli konut kredisi modeli belirlenmeye çalışılmıştır. Değişik ipotekli konut kredisi türleri kredi verenler ve kredi kullanalar açısından değişik riskler taşımaktadır. Türkiye’de yaşanan ekonomik tecrübeler dikkate alındığında, tüm riskleri minimize eden ipotekli konut kredisi türünün çift endeksli kredi modeli olduğu tespit edilmiştir. Bu kredi modeli, ekonominin en dalgalı olduğu döneme ait veriler kullanılarak, tarihi simülasyon ve Monte-carlo simülasyonu yöntemleriyle test edilmiştir. Test sonuçları, çift endeksli ipotekli konut kredilinin gerek kredi veren finansal kurumları gerekse kredi kullanan kişileri önemli bir sıkıntıya sokmadan oldukça makul bir sürede ödenebildiğini göstermiştir. Analizler, bu tür kredilerin kullanılması durumunda kredi verenlerin ve kredi kullananların minimum riske maruz kalacaklarını teyit etmiştir.