Türkiye’de İMKB, Enflasyon, Faiz Oranı ve Reel Sektör Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin VAR Modeli ile Belirlenmesi

#1
Türkiye’de İMKB, Enflasyon, Faiz Oranı ve Reel Sektör Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin VAR Modeli ile Belirlenmesi


Bu çalışmada Türkiye'de İMKB, faiz oranları, enflasyon ve reel kesim arasındaki nedensellik ilişkilerinin ve dinamik etkileşimlerin VAR yöntemi ile belirlenmesini amaçlanmıştır. Önemli ampirik bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir: (1) faiz oranları enflasyonda meydana gelen değişmelerin önemli bir kısmını açıklarken, VAR sisteminde hisse senetlerinin getirisi enflasyonda meydana gelen değişmelerin çok az bir kısmını açıklayabilmektedir; (2) enflasyon hisse senetlerinin getirilerindeki değişmenin önemli bir kısmını açıklarken, reel faaliyetlerdeki değişmelerin çok az bir kısmını açıklayabilmektedir; (3) hisse senetlerinin getirisi reel faaliyetlerdeki değişmeyi etkilemektedir. Tüm bu bulgular menkul kıymet borsasının Türkiye’de reel satınalma gücünün eflasyon karşısında korunmasında etkin olamadığını göstermektedir.