Türkiye’de Ekonomik Kriz Koşullarına Etki Eden Unsurlar Hakkında Bir Araştırma Kamuran Malatyalı

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
Bu çalışmanın amacı, İMKB endeks verilerinin ışığı altında Türkiye için kriz koşullarına dair bir analiz yapmaktır. Bu amaca yönelik olarak probit analiz yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmada elde edilen getiri dağılımında belli bir eşiğin altında kalan getiri değerleri için bir “negatif kriz” durumu, eşiğin üzerinde yer alan değerler için de bir “pozitif kriz” durumu tanımlanarak iki ayrı kriz koşulunu yansıtan bölgeler belirlenmiştir. Her iki kriz bölgesi kullanılarak yapılan ekonometrik analiz sonuçları, sermaye akımları ve uluslararası mali yatırımlarda yansıyan tercihlerin Türkiye’deki kriz koşullarının oluşması olasılığını artıran unsurlar olduğu sonucunu göstermiştir. Buna ek olarak enflasyon ve reel sektördeki gelişmelerin de kriz koşullarına etki eden hususlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Son olarak, model çalışması Merkez Bankası’nın, bir para politikası aracı olan, interbank faiz oranlarıyla oynamasının Türkiye’de kriz koşullarını etkileme gücü olduğunu ortaya çıkartmaktadır.