TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU GETİRİSİ VE HİSSE SENEDİ ENDEKS GETİRİLERİ OYNAKLIKLARI ARASI SİMETRİK VE ASİMETRİK İLİŞKİ

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU GETİRİSİ VE HİSSE SENEDİ ENDEKS GETİRİLERİ OYNAKLIKLARI ARASI SİMETRİK VE ASİMETRİK İLİŞKİ

Son zamanlarda finansal piyasalarda artan liberaizasyon hisse senedi piyasasına yönelen yabancı sermaye hareketlerini artırmıştır. Dolayısıyla döviz kuru hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki daha çok önemsenir olmuştur. Kuramsal olarak kurdaki değişiklik hisse fiyatlarını etkileyebileceği gibi hisse senedi piyasasındaki gelişmeler de döviz kurunu etkileyebilir. Bu konuda yapılan çalışmalarda bir çeşidi de oynaklıklar arası ilişkiyi araştırmaktadır. Bu çalışmadaki bulguya göre Türkiye’de oynaklıklar arası ilişkinin iki yönlü olduğu ve yabancı sermaye akımından etkilenmediğidir. Ayrıca ilişki asimetriktir. Etki daha çok olumsuz durumlarda, borsanın azaldığı veya kurun arttığı, kendini göstermektedir.

Kaynak : Borsa İstanbul