TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN
İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ


Bu çalışmada, 2002-2009 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda kârlılığın içsel belirleyicilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu belirleyicilerin tespit edilmesi, özellikle faaliyetlerini kriz ortamında bile sağlıklı ve başarılı bir biçimde sürdürmeyi başarabilen Türk bankalarının yöneticileri ile mevcut ve potansiyel ulusal ve uluslararası yatırımcılar açısından oldukça önemli bir konudur. Çalışmanın bulguları bankanın sermaye yeterliliğinin ve büyüklüğünün artmasının kârlılığı olumlu yönde; buna karşın, likiditesinin ve faaliyet giderlerinin artmasının ise kârlılığı olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.