Temettü Nedir?

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
Temettü Nedir?

Temettü,
işletme ortaklarının dönem içinde elde edilen kardan pay alma hakkına verilen isimdir. Yani bir şirketin belli bir dönemde elde ettiği karın bir kısmını, ortaklarına dağıtmaktadır. Hisse senedi yatırımcıları da bu ortaklar arasında olduğu için onlara da belli bir pay verilmektedir. Hangi ortak, ne kadar pay alacak konusu ise ellerindeki hisse senedi miktarına göre değişmektedir.

Şirketin yılsonu bilançosu, temettü oranı hakkında bilgi verecektir. Bu nedenle takip etmeniz gereken önemli verilerden birisi bilançolardır. Yatırımcıya ödenecek kar payı, şirketin yıllık net dönem karlarına göre belirlenmektedir. Kardan vergiler ve diğer giderler çıkartıldıktan sonra kalan kısım, % 20’sinden az olmamak şartıyla yatırımcıya dağıtılır. Bu olaya temettü dağıtımı denmektedir. Bu olayın kararı ise yönetim kurulunun teklifi ile şirketin genel kurulda alınır. Temettü tanımı olarak paylaşmak istediklerim bu kadar.

Temettü Ödemesi Nasıl Yapılır?

Temettü dağıtımı farklı şekillerde yapılabilmektedir. Yatırımcının elinde bulunan hisse senedi sayısına karşılık gelen kar, ya nakit olarak ya da hisse senedi olarak dağıtılması en sık görülen yöntemlerdir. Bunun dışında iki yöntemin karışımı şeklinde de ödemesi yapılabilir. Genellikle Mayıs ayının sonuna kadar temettü ödemeleri yapılmaktadır.

Yatırımcıların birçoğu, temettü gelirini bir yatırım yöntemi olarak görmektedir. Temettüden yararlanabilmek için ödeme başlamadan 1 gün önce alsanız bile yeterlidir. Borsada işlem gören şirketlerin temettü dağıtım şartı bulunmazken, şirket politikasına göre ödenmesi tercih edilmektedir. Şirket politikası çerçevesin temettü dağıtımına karar verildiğinde ise hissedarlara duyurulur.

Temettü ödemeleri hangi şekilde olursa olsun doğrudan yatırım hesabınıza aktarılmaktadır. Yani temettü dağıtımı yapacak şirketin hisse senedine sahipseniz; ister nakit ister bedelsiz hisse senedi olarak hesabınıza doğrudan aktarım yapılacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu; temettü sonrasında hisse fiyatının azalmasıdır.