İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA TEK FİYAT SİSTEMİ

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA TEK FİYAT SİSTEMİ


Tek Fiyat Sistemi, alış ve satış emirlerinin önceden belirlenmiş bir zaman dilimi boyunca sisteme iletildiği ve bu sürenin sonunda, yine önceden belirlenmiş bir anda, bütün alış emirleri negatif eğimli bir talep eğrisi şeklinde, bütün satış emirleri ise pozitif eğimli bir arz eğrisi şeklinde birleşip emirlerin karşılaşarak işleme dönüştüğü bir seans türüdür. Söz konusu eğrilerin kesişme noktası alım satımın yapıldığı fiyat ve miktarı belirlemektedir. Bu çalışmanın amacı dünyanın birçok borsasında farklı şekillerde kullanılan “Tek Fiyat Sistemi (Seansı)” uygulaması hakkında okuyuculara bilgi vermek, sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirip İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açısından uygunluğunu incelemektir.

Kaynak : İstanbul Borsası