İsrail Bankacılık Sistemi

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
İsrail Bankacılık Sistemi: Tarihsel ve Kültürel Bir Yaklaşım

1948 yılında bağımsızlığını kazanan İsrail, günümüzde 5.5 milyon nüfus ve 15,000 ABD Doları kişi başına milli gelir ile gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bankacılık hizmetlerinin ağırlıklı olarak kamu idaresinde olduğu ülkede faaliyette bulunan 24 ticari banka içerisinde en büyük 5 banka, toplam bankacılık hizmetlerinin %93’ünü gerçekleştirmektedir. Bu çalışma, İsrail bankacılık sektörünün tarihsel, kültürel ve ekonomik boyutlarını 1948 yılı öncesi ve sonrasında ele almaktadır. İsrail Devleti’nin tarihsel gelişimi çerçevesinde bankacılık sistemi, sektörün kurumsal yapısını ve bu yapıyı belirleyen faktörler ile bölgesel gelişim, yeni düzenlemeler ve özelleştirme kapsamındaki bankacılık sektöründe potansiyel gelişmeler ele alınmaktadır.

Kaynak : İstanbul Borsası