HİSSE SENETLERİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKALARIN ŞEFFAFLIK SKORU DÜZEYİNİN LİKİDİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
HİSSE SENETLERİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN
BANKALARIN ŞEFFAFLIK SKORU DÜZEYİNİN
LİKİDİTE ÜZERİNE ETKİSİ*
Finansal piyasaların küreselleşmesiyle birlikte bankaların sermaye piyasalarından fon toplama ihtiyaçları artmış; Türk sermaye piyasasının en önemli kurumsal yatırımcısı konumunda olan bankaların bu amaçla halka açılmaları kamuyu aydınlatma (şeffaflık) ve yatırımcıların korunması açısından önem kazanmıştır. Çalışmada, hisse senetleri İMKB’de işlem gören bankaların likiditelerinin; şeffaflık seviyeleri, aktif büyüklüğü, yurtdışında depo sertifikası (ADR) ihracı, ikincil halka arz ve BDDK tarafından 2002 yılında yürürlüğe konulan Uluslararası Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartlarına uyumlu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ile ilişkisi ve açıklanabilirliğine ilişkin istatistiki bir çalışma yapılmış ve şeffaflık ile ilgili bazı teorilerin hisse senetleri İMKB’de işlem gören bankalar için doğruluğu araştırılmıştır. Çalışma sonuçları, İMKB bankalarının şeffaflık seviyeleri ile likiditeleri arasında anlamlı ve kuvvetli bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Aynı ilişkiye nispeten daha düşük bir anlamlılık düzeyinde banka aktif büyüklüğü ve ikincil halka arzlar ile likidite arasında da rastlanmaktadır. ADR ihraçlarında ve BDDK Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ile banka hisse senedi likiditesi arasında ise böyle bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, BDDK Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin likiditeye olan etkisinin incelendiği modelde; modelin açıklama gücünün arttığı görülmüştür.* Bu çalışma Sayar'ın daha önce yayınlanmış makalesine (2004) dayanmaktadır. Çalışmamız ilgili çalışmayı UFRS ışığında güncellemektedir. Daha da önemlisi, uluslararası alanda da okuyucu kitlesine hitap etmek adına, çalışmamız ingilizce olarakta hazırlanmıştır. Çalışmamızın hizmet ettiği temel amaç budur.