HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA MANİPÜLASYON STRATEJİLERİ

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA MANİPÜLASYON STRATEJİLERİ


Piyasaların hem arz, hem de talep tarafını etkileyebilen manipülatif hareketler akademik çalışmalara konu olmuş ve bu çalışmalar manipülasyonun piyasaların işleyişine yönelik negatif etkileri oldugunu ifade etmişlerdir. Manipülasyondan arındırılmamış bir piyasaya olan güven manipülasyonun olmadıgı bir piyasaya oranla daha az olmaktadır ve bu da talebi etkilemektedir.Hem arz, hem de talebi etkileyen manipülasyonlar, hisse senedi yatırımcıları, kanun koyucular, uygulayıcı ve düzenleyici kurumlar tarafından yakından takip edilmelidir. Bu çalısmanın amacı ekonomi ve finans literatüründe manipülasyon konusunu ele alan çalışmaları inceleyerek literatürün halihazırdaki durumunu ortaya koyup manipülasyon konusunun daha detaylı irdelenmesi gereken yönlerini ortaya çıkarmaktır. Manipülasyon kavramının degişik tanımlarının karşılastırmasını yapan bu çalışma manipülasyon türlerini gözden geçirerek degişik manipülasyon türlerini inceleyen seçme ampirik çalışmaları ele almaktadır.