HİSSE SENEDİ FİYATLARININ ŞİRKET BİRLEŞME DUYURULARINA TEPKİSİ

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
HİSSE SENEDİ FİYATLARININ ŞİRKET BİRLEŞME DUYURULARINA TEPKİSİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Bu çalışmada, İMKB’de işlem gören finansal olmayan şirketlerin birleşme duyurularından önce ve sonra hisse senedi getirileri kümalatif ortalama anormal getiriler (CAARs) yöntemi kullanılarak 1997-2006 yılları arasında incelenmiştir. Türkiye’de şirket birleşme ve devralmaları (M&As), özellikle 2001 finansal krizinden sonra yoğunluk kazanmıştır. Önceki çalışmalarla tutarlı olarak, hisse senedi fiyatları birleşme duyuruları öncesinde artmaktadır. Ancak, bu olumlu etki birleşme haberlerini takip eden süreçte ortadan kaybolmakta ve hisse senedi getirileri uzun dönemde düşük performans göstermektedir. Yatırımcı duyarlılığı (iyimserlik) olgusu şirket birleşmeleri sonrasındaki bu düşük performans anomalisini açıklamaktadır. Ayrıca çalışmada, firmaların büyüklükleri ve büyüme potansiyalleri baz alınarak kontrol firmaları oluşturulmuştur. Çalışmanın bulguları, birleşen şirketlerin birleşmeyen şirketlere göre uzun dönemde daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

Kaynak : Borsa İstanbul