GÖLGE BANKACILIĞA İLİŞKİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
GÖLGE BANKACILIĞA İLİŞKİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER: HAKİM ORTAKLARA KREDİ KULLANDIRIMINA İLİŞKİN TÜRKİYE DENEYİMİ


Bu çalışmada gölge bankacılığa karşı önlemler geliştirme ihtiyacı duyan düzenleyici otoritelere Türkiye’nin yaşadığı tecrübelerin aktarılması amaçlanmıştır. Çalışma literatür taraması ve olay analizi olmak üzere iki bölümde düzenlenmiştir.Literatür taramasında önce bankaların niçin düzenlenmesi gerektiği sorusu ele alınmış, sonrasında da gölge bankacılık, gölge kredi aracılığı faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yürütülme yöntemleri üzerinde yoğunlaşılmıştır.Olay analizinde ise 1998-2001 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankaların hakim ortaklarına yasal sınırları aşan tutarlarda kredi kullandırmak için, düzenlemelerin yetersiz olduğu ülkelerde veya bölgelerde kurdukları ortaklıklar üzerinden yaptıkları işlemler ele alınmıştır.Bu işlemler Shapiro tarafından (2003) geliştirilen çok uluslu şirketlerin kendi aralarında kredi kullandırım yöntemleri dikkate alınarak değerlendirilmiş ve gölge kredi aracılığı faaliyeti ile benzerlikleri ortaya konulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca bunlara yönelik geliştirilen ve küresel krizde geçerliliği test edilmiş olan tedbirlerden hareketle de bir çıkarımda bulunulmuştur. Temel bulgumuz, gölge bankacılığa ilişkin yapılacak düzenlemelere Mishkin (2001) tarafından bankaların düzenlenme sebebi olarak öne sürülen “kontrollü büyümelerini” sağlama yaklaşımının hakim olması ve bu nedenle gölge bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde yer alan kuruluşlar ile ilişkileri sınırlayacak bir bakış açısıyla hareket edilmesi gerektiğidir.