Finansal Türevlere Ne Zaman Başlanmalı? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği

#1
Finansal Türevlere Ne Zaman Başlanmalı? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği

Finansal piyasaların gelişiminde önemli adımlardan biri, riski azaltmaya yönelik olarak yapılandırılan türev ürünlerinin kullanıma sunulmasıdır. Spot piyasadaki geleceğe dair fiyat beklentilerinin de işleme konu edilmesi suretiyle mali piyasalarda geleceğe ilişkin likidite güveni sağlanabilmektedir. 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren birçok ülkede hızla yapılandırılmaya başlanan vadeli işlem piyasaları performans açısından incelemeye konu olurken; henüz kurulmamış piyasalarda da bulunmayışı bakımından irdelenmeye açıktır. Bu çalışmada menkul kıymet piyasalarında türev ürün işlemlerinin başlamasında, finansal araç tercihi ve zamanlaması kısaca değerlendirilmekte; türev ürünlerin kullanılmaya başlanmasının İMKB için uygunluğu volatilite, sistematik risk temsili ve piyasa derinliği karakteristikleri itibariyle Ederington’un (1979) portföy yaklaşımı çerçevesinde analiz edilmektedir. Sonuçta, sermaye piyasalarına yönelik olarak riskin vadeye yayılmasında veya riskten korunmada endekse dayalı sözleşmelerin yapılandırılması gerekli görülmektedir. Ancak, piyasa riskini açıklayan başlıca risk olarak belirlenen faiz riskine ilişkin olarak da türev kıymetlerin yapılandırılmasının önceliği de tartışmaya açıktır.