FİNANSAL DEĞİŞKENLERİN GRİ MODELLE TAHMİNİ

#1
FİNANSAL DEĞİŞKENLERİN GRİ MODELLE TAHMİNİ

Finansal ve ekonomik değişkenlerin tahmini en ilgi çekici konulardan biri olup, bir çok çalışma geleceği tahmin etmeye çalışmıştır. Bu çalışmada aynı nitelikte olup göreceli olarak yeni sayılabilecek bir model olan Gri Modelin analizde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu model rekabetin olduğu ortamların tahmini için uygundur zira bu tür ortamlarda modelin belirsizliği ve karar vericilerin yeterli bilgiye sahip olmadığı durumlardır. Bu modeli kullanarak günlük ve aylık olarak bir dönem sonraki tahminler Borsa ve Amerikan Doları için yapılmıştır. Sonuçlar, önceki çalışmalara ve modellere göre, oldukça oynak bir piyasa olan Türkiye için ortalama olarak bir başarıyı işaret etmektedirler.