BANKA HİSSE SENETLERİNİN DÖVİZ KURU RİSKİNE AÇIKLIĞININ İNCELENMESİ

#1

BANKA HİSSE SENETLERİNİN DÖVİZ KURU
RİSKİNE AÇIKLIĞININ İNCELENMESİ: İMKB
ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Bu çalışmada, Türk bankalarının döviz kuru riskine açıklıkları ve söz konusu açıklığın nedenleri incelenmiştir. Bu çerçevede, Temmuz 1999 ve Haziran 2009 döneminde hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 11 bankaya ait verilerden yararlanılmıştır. Çalışmada, Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli’ne ve Fama-French üç faktör modeline döviz kuru faktörü eklenerek geliştirilen regresyon modelleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları, döviz kuru riskinin iki banka için önemli risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur. Diğer yandan, döviz kuru riskinin, Türk bankalarını farklı düzeyde etkilediği gözlenmiş ve döviz kuru riskine açık oldukları belirlenen iki bankanın diğer bankalara kıyasla daha küçük oldukları ve daha az türev araç kullandıkları belirlenmiştir.