Asya krizinin Finansal Kuruluşlar Üzerindeki Etkileri

#1
Asya krizinin Finansal Kuruluşlar Üzerindeki Etkileri

Bu çalışma asya döviz krizinin Türk finansal kuruluşları üzerindeki etkilerini incelemek amacındadır. İMKB’de işlem gören 52 finansal kuruluş bu çalışmada kullanılmıştır. Krizin hisse senetleri üzerindeki etkileri ‘Jump Diffusion’ modeli ile incelenmiştir. Uygulama sonuçları, krizin oluşturulan bütün portföyleri beklenmedik bir şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca kriz sonrası dönemde, kriz öncesine göre piyasa değişkenliğinde artış olduğu gözlenmiştir.