2000’lerin Türkiyesi Nasıldı?

#1
2000’lerin Türkiyesi

Son iki yıldır yaşanan finansal krizlerin etkisiyle, Türkiye doğrudan bir kriz yaşamamasına karşılık krizlerden etkilenmiş büyüme hızı düşmeye başlamıştır. Bu gelişmeler sonrasında, Türkiye Uluslararası Para Fonu (IMF) ile stand-by anlaşması imzalamıştır. Stand-by anlaşmasında kamu kesimi genel dengesi, bütçe faiz dışı fazlası, kamu borçlanma gereği, uluslararası rezervler, net iç varlıklar hedef değişkenler olarak ele alınmaktadır. Uygulanacak programın gerçekleştirilmesi için yapısal reformlar ile makro-ekonomik politikalar belirlenmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Bu politikalar arasında enflasyonun düşürülmesi, reel faiz oranlarının makul seviyelere indirilmesi, büyüme potansiyelinin artırılması, kaynakların daha etkin ve adil dağılımının sağlanması hedefleri yer almaktadır. Bu hedefleri destekleyecek gelir politikası ile destekleyici kur ve para politikaları uygulanacaktır.

Kaynak : İstanbul Borsası