istanbul

  1. H

    HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA MANİPÜLASYON STRATEJİLERİ

    HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA MANİPÜLASYON STRATEJİLERİ Piyasaların hem arz, hem de talep tarafını etkileyebilen manipülatif hareketler akademik çalışmalara konu olmuş ve bu çalışmalar manipülasyonun piyasaların işleyişine yönelik negatif etkileri oldugunu ifade etmişlerdir. Manipülasyondan...